Nieuwe richtlijn Acute Respiratoiry Distress Syndrome (ARDS)

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is een majeure complicatie in vitaal bedreigde patiënten. Het wordt geassocieerd met een verhoogde mortaliteit, morbiditeit, kosten en een slechtere langetermijnuitkomst. ARDS kan veroorzaakt worden door een primair pulmonale aandoening (bijv. longontsteking), maar kan evengoed het gevolg zijn van extra pulmonale aandoeningen (bijv. sepsis, trauma) en zelfs het gevolg van beademing. Er is veel wetenschappelijke literatuur en er zijn een aantal internationale richtlijnen beschikbaar. Met deze nieuwe richtlijn is een vertaalslag gemaakt van deze kennis naar de Nederlandse praktijk. 

De richtlijn richt zich op de meest optimale zorg, volgens de huidige maatstaven, voor de invasief beademde patiënt op de intensive care met matig-ernstige ARDS. Het meest vermeldenswaardig is dat in deze richtlijn het belang van het identificeren van de etiologische diagnose van ARDS wordt aangeduid. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • De wijze waarop de syndroomdiagnose ARDS gesteld wordt. De richtlijn stelt voor een diagnostisch algoritme op te stellen om de etiologische aandoening die ARDS veroorzaakt te identificeren. 
  • De meest optimale beademingsmethode voor patiënten met matig-ernstige ARDS met betrekking tot teugvolumina/druk, PEEP en de rol van buikligging. 
  • De plaats van medicamenteuze interventies bij de behandeling van patiënten met matig-ernstige ARDS, namelijk corticosteroïden en spierverslappers. 
  • De organisatie van zorg voor patiënten met matig-ernstige ARDS (wie/wat/waar). 

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), door een multidisciplinaire commissie en klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit verschillende verenigingen (NVIC, NIV, NVALT, NVA, NVvTG, V&VN, NVvR, NVT en NVKF). Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van FCIC/IC Connect. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar opgestuurd naar FCIC/IC Connect en de Patiëntenfederatie Nederland. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Bekijk de richtlijn