Nieuwe medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl

In het afgelopen kwartaal zijn op Thuisarts.nl 26 nieuwe medisch-specialistische situaties gepubliceerd, onder meer op het gebied van de heelkunde en de longgeneeskunde. Daarnaast zijn er drie nieuwe keuzekaarten ontwikkeld vanuit de gynaecologie en neurologie ter ondersteuning van het samen beslissen. Deze keuzekaarten geven op overzichtelijke wijze weer wat de opties voor diagnostiek en behandeling zijn bij een specifieke aandoening. Thuisarts wordt jaarlijks ruim 65 miljoen keer bezocht. 

Thuisartsteksten

De nieuwe Thuisarts situaties hebben betrekking op onderwerpen vanuit de gynaecologie, heelkunde, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, longgeneeskunde, maag-darm-levergeneeskunde, plastische chirurgie, radiotherapie en reumatologie. Zo verschenen er vier teksten over situaties die ouders met kinderen met diabetes kunnen tegenkomen. Ook de onderwerpen asbestkanker, longkanker en baarmoederhalskanker komen aan bod. Verder zijn er teksten gepubliceerd over medicatiegebruik bij reumapatiënten die zwanger zijn of borstvoeding geven, de ziekte van Dupuytren, PEG-sondes, mastocytose. 

Keuzekaarten

De nieuwe keuzekaart CIN2 na onderzoek van je baarmoederhals beschrijft de opties bij patiënten bij wie afwijkend weefsel van de baarmoederhals is geconstateerd. De keuzekaart Nare bevallingservaring brengt de mogelijkheden in beeld voor zelfhulp, begeleiding en behandeling na een traumatische bevalling. Deze twee kaarten zijn nieuw. Daarnaast is er een update van de keuzekaart Hernia in de rug verschenen die helpt bij het afwegen van twee opties: een operatie of doorgaan met bewegen en medicijnen tegen pijn.

Over Thuisarts.nl 

Thuisarts.nl is de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie. Van oorsprong bevatte deze website alleen eerstelijns patiënteninformatie maar sinds 2018 werken de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie Nederland samen aan uitbreiding met informatie over medisch-specialistische zorg. Het Kennisinstituut van de Federatie ontwikkelt deze teksten samen met de wetenschappelijke verenigingen, met financiering vanuit Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).