Nieuwe Cao UMC ver weg

Onder leiding van een bemiddelaar zijn de werknemersorganisaties en de NFU op 24 juni opnieuw in gesprek gegaan over een nieuwe Cao UMC. Helaas zonder resultaat. De NFU is niet bereid te investeren in umc-medewerkers en blijft vasthouden aan nul procent salarisverhoging. De werknemersorganisaties willen nu een ultimatum stellen en zullen zich daarna beraden op eventuele vervolgstappen.

De LAD en de andere vier werknemersorganisaties (FNV, FBZ, NU’91 en CNV) hadden de hoop nog voor de zomer tot een akkoord te komen met de NFU, maar een nieuwe cao lijkt na het overleg van 24 juni ver weg. De LAD en Federatie Medisch Specialisten zijn daar teleurgesteld over. Medisch specialisten en andere zorgprofessionals hebben drukke maanden achter de rug vanwege de coronapandemie en de komende maanden zullen druk blijven vanwege het inhalen van de uitgestelde zorg. Om umc-medewerkers gemotiveerd te houden, is het onze ogen hard nodig om verbeteringen in een nieuwe cao af te spreken, zoals maatregelen om de werkdruk te verlagen en investeringen in vitaliteit.

Hervat overleg

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liepen in maart na zes overlegrondes vast, omdat de NFU bleef vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging en andere verbeteringen. De werkgeversorganisatie gaf aan eerst de komst van een nieuw kabinet te willen afwachten voordat ze verder zou onderhandelen. Toen dat langer duurde dan gedacht, drongen de werknemersorganisaties aan op het hervatten van het overleg, omdat umc-medewerkers al maanden ‘stilstaan’ in hun arbeidsvoorwaarden. De NFU gaf gehoor aan die oproep, waarna de cao-partijen besloten het overleg onder leiding van een bemiddelaar te hervatten op 24 juni.

Ultimatum

Nu ook de bemiddelaar heeft moeten concluderen dat de cao-partijen zijn ‘uitonderhandeld’, gaan de werknemersorganisaties volgende week met elkaar in overleg om een ultimatum te stellen. Als de NFU dan nog steeds niet over de brug komt, wordt nagedacht over vervolgstappen.