Nieuwe Cao GGZ een feit

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten werkzaam in ggz-instellingen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Ook de leden van de andere cao-partijen zijn akkoord. Hiermee is de nieuwe Cao GGZ een feit. Het salaris stijgt tussen 1 juni 2019 en 1 december 2021 met gemiddeld 3,3% per jaar en de inspraak van medisch specialisten wordt in de cao verankerd.

Een belangrijk punt voor de Federatie Medisch Specialisten en de LAD was om de inspraak van medisch specialisten in het beleid van ggz-instellingen te verbeteren. Onderhandelaar José Klerks: ‘In ggz-instellingen zijn medische staven, anders dan in bijvoorbeeld ziekenhuizen, nog geen gemeengoed, waardoor medisch specialisten lang niet overal worden betrokken bij strategische beslissingen. Het was een langgekoesterde wens om de inspraak formeel in de cao vast te leggen. Afgesproken is dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten heeft. Oftewel: in iedere instelling moet een medische staf komen’.

Salaris en roosters

Het was niet makkelijk om tot een akkoord te komen, benadrukt Klerks: ‘We wilden dat de salarisparagraaf niet zou onderdoen voor afspraken in vergelijkbare zorgcao’s en hebben ook benadrukt dat goed moet worden gekeken hoe we, gezien de werkdruk, tot gezonde roosters kunnen komen. We zijn blij dat het gelukt is om vast te leggen dat er een onderzoek wordt gestart naar gezonde roosters en belastende diensten. Daarin moet onder meer worden gekeken naar het effect van bereikbaarheids- en crisisdiensten op medewerkers. Doel is om de kwaliteit van arbeid te verhogen, zodat de werkbelasting kan worden verlaagd.’

Oprichten medische staf

De Federatie en de LAD ondersteunen medisch specialisten bij het opzetten van een medische staf. Meer weten? Bekijk dan de toolkit Oprichten medische staf of neem contact op via 088 – 13 44 112 of info@demedischspecialist.nl.