Nieuw werkformulier taakverdeling medisch specialist en verpleegkundig specialist

Met een vernieuwd en gedigitaliseerd werkformulier kunnen medisch specialisten en verpleegkundig specialisten betere en duidelijkere afspraken maken over de taakverdeling. Verpleegkundig specialisten kunnen bijvoorbeeld een endoscopie verrichten, spreekuren doen met een specifieke groep patiënten of een functie op zaal hebben. Het maken van afspraken over wie welke zorg levert binnen het ziekenhuis draagt bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Juiste zorg op de juiste plek

De Federatie Medisch Specialisten en V&VN Verpleegkundig Specialisten hebben het werkformulier ontwikkeld zodat samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden over de taakherschikking tussen de verpleegkundig specialist en de medisch specialist. Voorzitter Irma de Hoop van de V&VN VS: ‘Een verpleegkundig specialist heeft de kennis en kunde in huis om bepaalde handelingen van een medisch specialist over te nemen. Daardoor kan hij of zij de patiënt helpen met een breder scala aan handelingen en heeft de dokter meer tijd voor complexe medische handelingen.’ Voorzitter Marcel Daniëls van de Federatie: ‘Taakherschikking levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Dit werkformulier schept duidelijkheid en laat zien hoe medisch specialisten en verpleegkundig specialisten bezig zijn met de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek.’

Werkformulier

Het werkformulier voor VS staat op onze website www.demedischspecialist.nl/taakherschikking. Ook is het werkformulier te vinden op de website van V&VN VS. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten is ook het werkformulier te vinden voor taakherschikking tussen Physician Assistants en medisch specialisten.