Netwerkgeneeskunde bij hartfalen: Hoe doe je dat?

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en onnodige verwijzingen voorkomen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde nou concreet toe? Een nieuwe Implementatiekaart zet alle stappen op een rij.

De implementatiekaart geeft handvatten voor het inrichten van een regionaal netwerk voor zorg voor patiënten met hartfalen. Aan de basis van dit netwerk staan de transmurale afspraken. In de kaart wordt beschreven welke professionals betrokken moeten zijn bij dit netwerk, welke patiënten hier baat bij hebben en hoe het zorgpad voor deze patiënten verandert door dit netwerkt. Ook beschrijft de kaart welke stappen je moet nemen bij het inrichten van dit netwerk en hoe de financiering kan lopen.

Connect

Het programma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is als uitgangspunt genomen voor deze kaart. Connect ondersteunt regio’s bij het inrichten van een regionaal netwerk door kennis te delen en knelpunten landelijk te agenderen.

Meer implementatiekaarten

De Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie hebben gezamenlijk deze implementatiekaart ontwikkeld. De komende maanden publiceren de Federatie en de NVZ meer kaarten om initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek te helpen implementeren. De implementatiekaart telemonitoring bij IBD is eerder dit jaar opgeleverd.

Download de implementatiekaart Netwerkgeneeskunde bij hartfalen
Bekijk ook de video (2 min): Netwerk rondom hartpatiënten en alle andere voorbeelden van de Juiste zorg op de juiste plek.