Neem belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg

In het hele land werken medisch specialisten samen met huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, wijkverpleging en andere zorgverleners aan nieuwe initiatieven binnen en buiten het ziekenhuis rond ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Maar deze beweging kan pas echt een vlucht nemen als de muren tussen de lijnen lager worden, de gegevensuitwisseling sterk verbetert en de bekostiging goed geregeld wordt. Dat schrijven de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen in een brief aan de Tweede Kamer.

Juiste zorg op de juiste plek heeft als doel om de beste zorg te leveren dichtbij en rondom de patiënt, doelmatig én toegankelijk. Dat doen we in programma’s zoals Verstandig kiezen, Zorgevaluatie en gepast gebruik en Samen beslissen en door het ontwikkelen van netwerkgeneeskunde en e-health-toepassingen. De Federatie stimuleert deze beweging en zoekt daarbij de samenwerking met andere belangenorganisaties zoals die van de huisartsen, verpleegkundigen en de ziekenhuizen. Daarnaast stelt de Federatie zich als doel om belemmeringen die juiste zorg op de juiste plek in de weg staan, weg te nemen.

Netwerkgeneeskunde

In de brief pleiten de Federatie, LHV en InEen voor het verder verlagen van ‘de muren tussen de lijnen’. De kennis en kunde van medisch specialisten is niet langer gebonden aan het ziekenhuisgebouw. De juiste medisch-specialistische zorg leveren kan ook in een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld, of via e-health. Volgens de Federatie, de LHV en InEen gaat de juiste zorg op de juiste plek nadrukkelijk niet om substitutie, dus het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk, maar om netwerkgeneeskunde. Daarbij wordt de patiënt centraal gezet en vanuit een netwerk beslissen zorgverleners samen welke zorg nodig is en wie die het beste kan geven. De ‘Handreiking Implementatie van Juiste zorg op de juiste plek’ biedt een stappenplan hoe medisch specialisten en huisartsen hier goede afspraken over kunnen maken en hoe ze deze samenwerking financieel kunnen regelen.

Bekostiging

Een andere belemmering die de organisaties in de brief noemen, is de huidige bekostiging. Deze stimuleert de juiste zorg op de juiste plek nog onvoldoende, want er is geen afdoende betaaltitel voor het voeren van overleg, het geven van adviezen aan elkaar, en het beschikbaar stellen van de kennis en kunde van de medisch specialist buiten het ziekenhuis. Daarnaast zorgt het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk voor minder inkomsten van de ziekenhuizen, terwijl het gebouw en andere kosten wel betaald moeten worden.

Gegevensuitwisseling

Tot slot wijzen de Federatie, LHV en InEen op de gebrekkige digitale gegevensuitwisseling. Uit een peiling van de Federatie blijkt dat 60 procent van de medisch specialisten de gebrekkige gegevensuitwisseling een obstakel vindt bij de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverleners lopen tegen grenzen aan wanneer het niet lukt om de juiste patiëntgegevens op de juiste plek te hebben. Juiste zorg op de juiste plek en daarmee samenwerking over de lijnen heen is alleen te realiseren als patiëntgegevens tussen de verschillende zorgverleners uitgewisseld kunnen worden.

Lees de volledige brief
Bekijk het overzicht van voorbeelden van juiste zorg op de juiste plek