Multidisciplinaire richtlijnen Delier ontwikkeld

Een delier (delirium), een tijdelijke psychische stoornis, is één van de belangrijkste complicaties bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Tien tot veertig procent van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen krijgt hiermee te maken. Zij kunnen opeens erg in de war zijn, hallucineren, ander gedrag vertonen en zelfs gaan schelden. Het kan leiden tot een hoger overlijdensrisico, minder goed functioneren en verpleeghuisopname. Hoe moeten medisch specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten handelen als ze met deze aandoening worden geconfronteerd? Dit staat beschreven in de nieuwe multidisciplinaire richtlijnen voor deze beroepsgroepen. 

Kennisinstituut-adviseur Marja Molag begeleidde dit traject en werd hierover geïnterviewd door ZonMw, samen met Robbert Gobbens, bijzonder hoogleraar aan Tilburg University en lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. Molag: ‘Er was grote behoefte aan een richtlijn voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Hiervoor werd een ontwikkeltraject opgestart. Ondertussen werkte de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) aan een update van de richtlijn Delier voor medisch specialisten. Deze twee trajecten liepen gelijktijdig, waardoor goede afstemming mogelijk was tussen de betrokken disciplines en beide richtlijnen nu goed op elkaar aansluiten.’ 

In de richtlijnen staat beschreven hoe de symptomen van een delier herkend kunnen worden, hoe onderzocht kan worden wat het delier heeft getriggerd, wat het verschil met dementie is en hoe de behandeling en nazorg eruitzien. 

Samenwerking

De richtlijn voor medisch specialisten is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, internist-ouderengeneeskunde, neurologen, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, intensivisten en de Patiëntenfederatie. De richtlijn voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten is ontwikkeld door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland.