Mogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek

Hoe dragen medisch specialisten bij aan de juiste zorg op de juiste plek? Hoe zorgen zij dat de zorg in de toekomst van hoge kwaliteit, toegankelijk en doelmatig blijft? In de nieuwe factsheet ‘Mogelijkheden in de praktijk’ van de Federatie staan diverse opties uitgelegd.

Buiten het ziekenhuis

Medisch specialisten leveren in het kader van juiste zorg op de juiste plek bijvoorbeeld steeds vaker zorg buiten de muren van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in de thuissituatie, in een huisartsenpraktijk of op afstand met behulp van e-health. Daarnaast maken medisch specialisten vaker afspraken met andere zorgprofessionals over wie de patiënt het beste kan helpen. Dat kan ook een huisarts, fysiotherapeut of verpleegkundig specialist zijn.

Gepaste zorg

Juiste zorg op de juiste plek gaat ook over het leveren van gepaste zorg. Medisch specialisten zijn kritisch en stellen zich de vraag: is de zorg die wordt geleverd ook doelmatige zorg? In de factsheet wordt bovendien verwezen naar Verstandige keuzes die concrete handvatten bieden voor het bepalen van gepast gebruik van zorg.

Bekijk alle mogelijkheden in de factsheet

Op onze website staan meer voorbeelden van initiatieven van juiste zorg op de juiste plek. Hier vindt u ook diverse handreikingen en werkformulieren.