Minister ziet af van modernisering GVS

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Kuipers weten dat hij definitief afziet van de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De minister besluit de modernisering niet door te zetten omdat deze onvoldoende zekerheid geeft over de effectiviteit en gevolgen voor patiënten. Daarnaast benoemt de minister de zorgen over leveringszekerheid van geneesmiddelen als motivatie om van de modernisering af te zien. Vicevoorzitter en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten, Selma Tromp: 'Over beide punten hebben we al eerder zorgen geuit in brieven aan de minister en de Tweede Kamer. We kunnen ons dan ook goed vinden in dit besluit van de minister.'

Vooruitblik

De minister stelt in de brief dat hij het nog steeds van belang vindt om de uitgaven van extramurale geneesmiddelen te beheersen maar hij erkent ook de uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen. Als Federatie blijven we hierover uiteraard in gesprek met het ministerie.

Lees hier alles over geneesmiddelen op onze themapagina