Gezamenlijke brief aan de minister over geneesmiddelentekorten

De Federatie Medisch Specialisten, LHV, NHG, NVZA, KNMP en Patiëntenfederatie Nederland hebben in een gezamenlijke brief aan minister Kuipers (VWS) hun zorgen uitgesproken over geneesmiddelentekorten. De partijen vragen de minister om prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa, onder regie van het
ministerie van VWS. 

De ondertekenaars van de brief maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit en continuïteit van farmaceutische zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Een verdere afname van de productie van geneesmiddelen in ons land is tegenstrijdig met het streven naar een eerlijke en duurzame markt. Het is van belang om te investeren in Nederland en Europa om voor de productie van essentiële geneesmiddelen niet afhankelijk te blijven van grondstofleveranciers en fabrieken in China of India. Het uitgangspunt zou moeten verschuiven naar economische veiligheid in plaats van economische efficiëntie, aldus de briefschrijvers.  

Lees hier de brief