Minder administratielast met effectiever IFMS

De Federatie Medisch Specialisten gaat de Leidraad Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) op verschillende punten aanpassen. De focus moet komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren in plaats van het afvinken van deelname aan IFMS. Bovendien wordt IFMS kwalitatief verbeterd en effectiever. Met het aanpassen van de leidraad zet de Federatie de volgende stap in haar inspanningen om de administratieve lasten voor medisch specialisten te verminderen zoals vastgelegd in het actieplan (Ont)regel de zorg.

Ruim 85% van alle medisch specialisten doet mee aan IFMS. De huidige leidraad IFMS uit 2014 bevat diverse checklists en toetsingscriteria die in de praktijk administratieve lasten veroorzaken. Daarnaast blijkt dat IFMS in met name de ziekenhuissetting vaak te uitgebreid is ingericht. Daarom heeft de werkgroep (Ont)Regel IFMS van de Federatie in 2019 onderzocht in hoeverre de leidraad IFMS nog aansluit bij de huidige praktijk. Zij adviseren om de leidraad aan te passen. Met de aanpassingen is er minimaal 50% minder administratielast bij IFMS te bereiken.

Kwaliteitscyclus

Een van de belangrijkste wijzigingen is de lagere frequentie van gesprekken waarin de individuele medisch specialist zijn eigen functioneren evalueert. Dit wordt eens in de 5 jaar in plaats van 2 jaar. De Federatie vindt het belangrijk dat er lokaal goed gekeken wordt naar een cyclus waarin systemen, zoals IFMS en bijvoorbeeld een kwaliteitsvisitatie, op elkaar aansluiten en uitkomsten elkaar kunnen versterken. Bovendien bevordert spreiding en afstemming van de verschillende systemen de continue aandacht voor zowel het eigen functioneren als het functioneren van het team van medisch specialisten.

CanMEDS

Een andere belangrijke wijziging die in de leidraad wordt doorgevoerd heeft betrekking op de CanMEDS-competenties, zoals leiderschap, maatschappelijk handelen en communicatie. Het is niet langer verplicht om feedback te vragen op alle 7 CanMEDS-competenties. Hier kan indien gewenst door de medisch specialist focus in worden aangebracht. Wel blijft altijd de mogelijkheid bestaan voor de feedbackgever om ook op niet geselecteerde competenties feedback te geven.

De komende maanden worden bovenstaande veranderingen verder uitgewerkt en wordt een vernieuwde Leidraad IFMS gepubliceerd.

Bekijk het overzicht van alle (Ont)regel activiteiten van de Federatie en wetenschappelijke verenigingen.