Medische dossiers failliet MC Slotervaart naar UMC Utrecht

Medisch specialisten die oud-patiënten van het failliete MC Slotervaart behandelen, kunnen per 20 april 2020 medische dossiers opvragen bij het UMC Utrecht. Na toestemming van de patiënt kunnen medisch specialisten terecht bij een speciaal MC Slotervaart-loket in het UMC Utrecht.

Oplossing voor lange termijn

Sinds het faillissement van het MC Slotervaart in oktober 2018 kunnen medisch specialisten en andere zorgverleners via de zogenaamde Remote Desktop Solution (RDS) of fax medische dossiers opvragen. Omdat wet- en regelgeving een ziekenhuis verplichten om medische dossiers vanaf de laatste aanpassing (in principe) 20 jaar te bewaren en waar nodig te verstrekken, is deze oplossing echter niet geschikt voor de lange termijn. Sinds juli 2019 wordt de RDS, op basis van het aantal gebruikers, langzaam afgebouwd. Ziekenhuizen die op dit moment gebruikmaken van de RDS kunnen dat nog doen tot 20 april 2020. Daarna moeten alle ziekenhuizen aanvragen indienen via het speciale MC Slotervaart-loket in het UMC Utrecht.

Contactgegevens MC Slotervaart-loket

Medische dossiers kunnen bij het MC Slotervaart-loket per 20 april 2020 als volgt worden opgevraagd:
Op de websites www.mcslotervaart.com en www.cms.nl staat meer informatie. Voor vragen voorafgaand aan de overdracht kunnen zorgverleners contact opnemen via e-mail: overdracht@slz.nl of telefonisch: 020 – 512 4147.