Medische aansprakelijkheid tijdens COVID-crisis

Tijdens de COVID-19 pandemie is het aantal klachten en claims van patiënten sterk gedaald. Toch is niet uit te sluiten dat de komende periode nog klachten en claims volgen, vooral als de effecten van de uitgestelde zorg tijdens de crisis duidelijker worden. Medisch specialisten die vragen hebben over hun medische aansprakelijkheid, al dan niet als gevolg van de COVID-crisis, kunnen terecht bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.

De klachten als gevolg van COVID-19 zullen niet anders beoordeeld worden dan normaal. Wel zullen (tucht-)rechters rekening houden met bijzondere omstandigheden als deze in een concrete casus van invloed zijn geweest op een behandeling. Dit geldt ook voor de IGJ, zoals eerder desgevraagd aan de Federatie is bevestigd. Daarnaast volgt de Federatie samen met Centramed en Medirisk de ontwikkelingen wat betreft de medische aansprakelijkheid op de voet.

Bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum kunnen medisch specialisten advies krijgen over hoe om te gaan met onvrede, klachten en claims en waar zij verder terecht kunnen voor hulp. Hoe dan ook: ervaring leert dat de meeste claims worden voorkomen door meteen het goede gesprek te voeren met de patiënt.

Lees meer over ons Kennis- en dienstverleningscentrum
Lees meer over medische aansprakelijkheid op de website van de KNMG