Medicijntekorten leiden tot veel leed, samenhangende strategie nodig

De Tweede Kamer debatteerde op donderdag 7 maart over het tekort aan medicijnen in Nederland. Voorafgaand aan het debat heeft de Federatie haar zorgen geuit over de groeiende schaarste aan geneesmiddelen en de gevolgen hiervan voor zowel patiënten als zorgverleners.  

De medicijntekorten hebben een grote impact op patiënten. Psychiaters en reumatologen zien bijvoorbeeld met lede ogen aan hoe patiënten met chronische of psychische aandoeningen die goed ingesteld zijn op bepaalde medicatie, gedwongen worden over te stappen op alternatieven, wat vaak leidt tot extra leed en onzekerheid. Ziekenhuisapothekers worden dagelijks geconfronteerd met patiënten die ten einde raad zijn. Het komt voor dat patiënten uit nood medicijnen onderling ruilen of risicovolle alternatieven zoeken in het buitenland of online.

Daarnaast leggen medicijntekorten een zware last op zorgprofessionals, die al te maken hebben met een hoge werkdruk door personeelstekorten. Het managen van deze tekorten vergt niet alleen extra tijd en inspanning, maar brengt ook bijkomende zorgkosten met zich mee, zoals verwijzingen naar specialisten voor alternatieve medicatie en hogere prijzen voor geïmporteerde producten.

De Federatie heeft bij Tweede Kamerleden het belang benadrukt van een gezamenlijke aanpak door apothekers, artsen, fabrikanten en het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen om de (risico's van) toekomstige tekorten in kaart te brengen en effectief aan te pakken. Deze week werd er een motie van Judith Tielen (VVD), Wieke Paulusma (D66) en Julian Bushoff (PvdA-GroenLinks) door de Kamer aangenomen. Deze motie roept de regering op om een samenhangende strategie te ontwikkelen die aandacht besteedt aan de risico's van toekomstige tekorten, strategische onafhankelijkheid, potentiële reserveproductiecapaciteit en een gebalanceerd voorkeursbeleid. Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting: ‘Patiënten kunnen niet meer wachten. We zijn daarom blij dat de Kamer ziet dat er concrete actie nodig is om medicijntekorten tegen te gaan. Doorpakken is nu essentieel en wij staan klaar om mee te denken over de oplossingen.’

Lees meer artikelen in dit dossier