Leidraad nazorg voor IC-patiënten

De Federatie heeft een leidraad gepubliceerd met adviezen voor de zorg van COVID-19 patiënten die op de IC hebben gelegen. In de leidraad is veel aandacht voor het zogenaamde Post Intensive Care Syndroom (PICS) bij patiënten en naasten. Daarnaast worden er adviezen gegeven met betrekking tot de informatieoverdracht bij ontslag, worden de mogelijke revalidatietrajecten beschreven en worden er aanbevelingen gedaan voor de nazorg van patiënten.

De leidraad is opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Internisten Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlands Instituut van Psychologen, Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect.

Download de leidraad