Leidraad Medicamenteuze behandeling COVID-19 geactualiseerd

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de leidraad Medicamenteuze behandeling COVID-19 geactualiseerd. In deze leidraad van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de Federatie Medisch Specialisten zijn drie addenda toegevoegd.

Tocilizumab

Er wordt nu aanbevolen om tocilizumab in een vaste dosering van 600 mg toe te dienen i.p.v. op basis van lichaamsgewicht 8 mg/kg. Daarnaast is het ook mogelijk om het doseerschema van de RECOVERY studie te volgen voor patiënten opgenomen op de verpleegafdeling:
 
  • 40-65 kg: 400 mg tocilizumab
  • 65-90 kg: 600 mg tocilizumab
  • >90 kg: 800 mg tocilizumab

Monoklonale antistoffen

Behandeling met monoklonale antistoffen is op individuele basis te overwegen bij patiënten die aan alle volgende kenmerken voldoen:
 
  • bij ambulante COVID-19 patiënten (zonder actuele opname-indicatie)
  • zonder aantoonbare sero-immuniteit (zonder meetbare antistofrespons op vaccinatie of ziekte)
  • met een hoog risico op een ernstig beloop van COVID-19 (zie toelichting in leidraad)
  • kort na het ontstaan van symptomen
Over behandeling met monoklonale antistoffen van opgenomen patiënten met een (persisterende) SARS-CoV-2 infectie met blijvende positieve PCR-testen ten gevolge van een onderliggende ernstige immuunstoornis (‘salvage therapie’) wordt niet positief geadviseerd vanwege ontbrekende effectiviteitsdata uit gecontroleerde onderzoeken hierover.
 

Budesonide inhalatie

De gepubliceerde data over mogelijk voordeel van budesonide inhalatie bij ambulante patiënten zijn te beperkt qua patiëntenaantallen (inclusief subgroepen) en effect, om dit nu als een behandeladvies te kunnen opnemen. Inhalatiecorticosteroïden hoeven niet gestaakt te worden na start van symptomen van COVID-19 bij patiënten die een onderhoudsbehandeling met hiermee hebben vanwege onderliggend longlijden, omdat er geen sprake lijkt van een negatieve invloed op het beloop van ziekte.
 

Samenwerking

De SWAB heeft deze leidraad ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), het expertiseteam COVID-19 Behandeling en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen van de ziekenhuisapothekers (NVZA), medisch microbiologen (NVMM), internisten (NIV/NVVI), intensivisten (NVIC), kinderartsen (NVK) en longartsen (NVALT). Voor de totstandkoming van de adviezen verwijzen wij naar de betreffende paragrafen in de leidraad.