Leidraad IFMS: minder administratielast

De Federatie Medisch Specialisten heeft de punten in de leidraad IFMS die administratielast kunnen veroorzaken aangepast. De leidraad uit 2014 beschreef te minutieus op welke wijze uitvoering dient te worden gegeven aan IFMS. De nieuwe uitgave ‘IFMS: Terug naar de bedoeling’ geeft meer vrijheid voor eigen invulling. Hierbij wordt uitgegaan van de intrinsieke motivatie van professionals om zelf voortdurend te verbeteren en elkaar daarbij te helpen.

De oorspronkelijke leidraad was zinvol voor de implementatie van IFMS, maar in 2021 is er meer behoefte aan ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ in de uitvoering van IFMS en minder administratieve lasten. In een aantal zorgorganisaties heeft IFMS soms nog een geïsoleerde positie met administratieve lasten als gevolg. De Federatie ziet steeds meer initiatieven waarin IFMS meer verbonden wordt met de (vak)groepsactiviteiten en met andere kwaliteitsinstrumenten vanuit de wetenschappelijke verenigingen of de zorgorganisatie wordt verbonden. De Federatie juicht deze initiatieven toe.

Lees de leidraad IFMS