Federatie introduceert Modelreglement Functioneringsvraag

Elke medisch specialist moet - als dit nodig is - de kans krijgen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Het vroeg signaleren van mogelijk verminderd functioneren én het bespreken daarvan is essentieel. Dat benadrukt Huib Cense, chirurg en voorzitter Raad Kwaliteit bij de introductie van het nieuwe ‘Modelreglement Functioneringsvraag’. Het ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ vervangt het ‘Model Mogelijk Disfunctioneren’ uit 2008.

Tijdig melden

De Federatie vindt het van groot belang dat een melding van een mogelijk disfunctionerende medisch specialist zo vroeg mogelijk gedaan wordt, zodat er tijdig een onderzoek en verbetertraject ingezet kan worden. Het nieuwe Modelreglement beschrijft hiervoor een zorgvuldige procedure. Daarbij is er meer aandacht voor onafhankelijkheid en transparantie tijdens de procedure. In de procedure is daarnaast een nieuwe rol weggelegd voor de wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten voor het leveren van onafhankelijke expertise bij een functioneringsvraag.

Lokale situatie

Het ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ kan worden aangepast aan het specifieke beleid en de situatie van de instelling. Instellingen hebben een eigen interne cyclus voor kwaliteitsverbetering. Hiervoor kunnen kwaliteitsinstrumenten zoals het IFMS-systeem, APK van de vakgroep of bij- en nascholing voor medisch specialisten worden ingezet. Als deze instrumenten op een juiste wijze worden ingezet is de kwaliteitsverbetering geen eenmalige actie, maar een voortdurend proces. Idealiter wordt het modelreglement pas toegepast als, ondanks de interne cyclus voor verbetering van het functioneren van de medisch specialist, een vermoeden van verminderd functioneren van een medisch specialist blijft bestaan.

De Federatie heeft het ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen en externe adviseurs ontwikkeld. Heeft u vragen over het modelreglement dan kunt u terecht bij Saskia Otters, jurist via s.otters@demedischspecialist.nl