Kwaliteitsregistraties essentieel voor verbeteren van zorg

Kwaliteitsregistraties zijn essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dat bepleit de Federatie Medisch Specialisten in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat met minister Bruins over medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg op 13 februari aanstaande.

Volgens de Federatie zijn kwaliteitsregistraties van cruciaal belang omdat:

  • ze zorgprofessionals voorzien van informatie waarmee zij de patiëntveiligheid kunnen verbeteren;
  • ze bijdragen aan het verbeteren van het goede gesprek met de patiënt in de spreekkamer;
  • ze bijdragen aan het vormgeven van uitkomstinformatie (resultaten van een behandeling).

Structurele bekostiging voor kwaliteitsregistraties

De kwaliteitsregistraties bieden gegevens van patiënten met dezelfde aandoening of behandeling, en dus meer inzicht in het zorgproces en hoe dit verbeterd kan worden. Deze informatie is niet alleen voor zorgprofessionals van belang, maar geeft ook keuze-informatie voor de patiënt. Bovendien zijn door de registraties vergelijkingen tussen ziekenhuizen mogelijk, en met deze informatie kan de kwaliteit van handelen en de patiëntveiligheid worden geoptimaliseerd. De kwaliteitsregistraties bieden de nodige gegevens voor de totstandkoming van uitkomstinformatie. Dit zijn de resultaten van een behandeling die worden bijgehouden door medisch specialisten, zoals het aantal geslaagde behandelingen of het aantal complicaties. In het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg is afgesproken dat in 2022 vijftig procent van de aandoeningen - die bij elkaar verantwoordelijk zijn voor het meeste gezondheidsverlies in Nederland, bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten - in uitkomstinformatie is voorzien. De Federatie schrijft in de brief dat structurele bekostiging van kwaliteitsregistraties dan wel noodzakelijk is.

Evenwichtige discussie

De kwaliteitsregistraties bieden naast verbeterinformatie voor de zorgprofessional en keuze-informatie voor de patiënt op de langere termijn mogelijk ook informatie voor het contracteren van zorg op basis van uitkomsten. De Federatie is van mening dat er bij het contracteren van zorg ook rekening gehouden moet worden met de kwaliteit van de stappen in het gehele zorgproces: het samen beslissen in de spreekkamer omtrent de beschikbare opties, de medisch-inhoudelijke uitvoering van het behandeltraject, en ook het ‘medisch-technische resultaat’ spelen een rol. Bijvoorbeeld een niet goed geplaatste heupprothese hoeft initieel geen problemen te geven (de patiënt zal op de kortere termijn tevreden zijn), maar vergroot de kans op complicaties in de toekomst. Of in het geval van een hartinfarct zal een patiënt blij zijn het te overleven, maar de mate van beschadiging (die te beperken is met adequaat uitgevoerde behandelingen) bepaalt de kans op het krijgen van hartfalen op de lange termijn. “Onze gezondheidszorg is gebaat bij een evenwichtige discussie over contracteren op basis van uitkomsten, gebaseerd op feiten en goed onderzoek, en met als uitgangspunt de zorg ook verder te doen verbeteren en patiëntveiligheid te waarborgen” zo schrijft de Federatie in de brief.