Kwaliteitsregistraties essentieel voor de kwaliteit van zorg

Landelijke kwaliteitsregistraties hebben de afgelopen jaren sterk bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Zo is bijvoorbeeld de ziekenhuissterfte onder ernstige sepsispatiënten met 17 procent afgenomen, is het percentage heuprevisies (vervangen van heupprotheses) na 3 jaar met 11 procent gereduceerd en is gebleken dat sterfte na darmkankeroperaties in 8 jaar is gehalveerd. Kwaliteitsregistraties zijn essentieel voor het meten, leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor verschillende aandoeningen en behandelingen.

Meten, leren en verbeteren

In afstemming met patiëntenorganisaties stellen medisch specialisten vast welke gegevens verzameld moeten worden voor een landelijke kwaliteitsregistratie. Vervolgens interpreteren zij de gegevens vanuit hun kennis en kunde en maken de vertaling naar de zorgprocessen. Met deze geanalyseerde data kunnen zij op landelijk niveau de kwaliteit van zorg voor een bepaalde aandoening of behandeling meten, leren en waar nodig de kwaliteit van zorg verbeteren.

Samen beslissen

Daarnaast maken kwaliteitsregistraties het mogelijk om patiënten te laten zien wat de uitkomsten van zorg zijn bij groepen patiënten in Nederland die dezelfde aandoening hebben of een gelijke behandeling hebben ondergaan. Daarmee zijn kwaliteitsregistraties essentieel om samen met de patiënt te beslissen over zijn of haar behandeling.

Minder administratielast

Kwaliteitsregistraties zijn essentieel, maar brengen vaak nog administratielast met zich mee. Om de administratielast die kwaliteitsregistraties met zich mee brengen te verminderen is de Federatie het programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties gestart. Samen met de wetenschappelijke verenigingen bekijkt de Federatie 36 kwaliteitsregistraties kritisch op wat er wordt geregistreerd, waarom dit moet worden geregistreerd en op welke punten registraties slimmer gebruik kunnen maken van gegevens die worden vastgelegd tijdens het zorgproces in het epd.