Kijktip webinar Hoe organiseren we de tweede COVID-golf?

Ruim 1.500 medisch specialisten, bestuurders, managers en andere zorgprofessionals namen woensdagavond 14 oktober deel aan een webinar over de organisatorische uitdagingen nu de tweede golf van de COVID-19 pandemie over ons heen komt. Alle partijen benadrukte het belang van samenwerking en solidariteit tussen alle betrokken partijen.

De Federatie Medisch Specialisten organiseerde dit webinar in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Laatste cijfers

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC en voorzitter het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) opende het webinar dat werd voorgezeten door Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem, met de laatste cijfers vanuit het LCPS. De druk wordt heel groot en wordt overal gevoeld. Meer dan 1.100 COVID-19 patiënten liggen nu in het ziekenhuis. Als de huidige trend doorzet, afhankelijk van de impact van de maatregelen, dan zullen we eind oktober richting 4.500 COVID-19 patiënten gaan.

Bekijk de dia met de cijfers van het LCPS

Verwachte trends en uitdagingen

Ook Ad Melkert, voorzitter NVZ, Margriet Schneider, bestuursvoorzitter UMC Utrecht en voorzitter NFU, Moniek Jacobs, hoofd LCPS, Piet Melief, intensivist, chief medical advisor LCPS en Rob Dillmann, bestuursvoorzitter Isala Ziekenhuis en bestuurslid NVZ gaven inzicht in de huidige cijfers, de verwachte trends en de organisatorische uitdagingen van het bieden van COVID-19 zorg naast de reguliere zorg. Robert Sie, bestuurslid en vice-voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten liet daarbij ook het verloop zien van de huidige trend van de op- en afschaling van de reguliere en non-COVID zorg.

Bekijk de dia

Medische inzichten

Daarnaast hebben internist Robin Peeters en longarts Leon van der Toorn de laatste medische inzichten over de behandeling van COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling gedeeld. Daarnaast is er gesproken over de reguliere zorg die steeds verder in verdringing komt.

De betrokkenheid van de deelnemers bleek uit de ruim 100 vragen die gesteld werden. De panelleden waaronder intensivist Diederik Gommers, chirurg Jaap Bonjer, klinisch geriater Arend Arends reflecteerden op de presentaties.

Kijk het webinar terug