Kijk terug: webinar 'Studies behandeling COVID-19 Wat weten we al?'

Er lopen diverse studies naar de behandeling van COVID-19, maar het is nog te vroeg voor concrete resultaten. Wat weten we wél al over studies naar de behandeling van COVID-19? Ruim 1600 medisch specialisten namen donderdagavond 23 april deel aan een webinar waarin de eerste ervaringen van een aantal studies werden gedeeld. Kijk het webinar terug.

Het webinar was opgedeeld in 3 onderdelen. In het eerste deel over transmissie en infectiepreventie lichtte internist-infectioloog Mihai Netea in het Radboudumc een studie toe naar BCG als profylaxe voor COVID-19. Het tweede deel was gericht op studies naar de behandeling in de vroege fase. Internist-infectioloog Bart Rijnders in het Erasmus MC ging in op de eerste bevindingen van de plasmastudie. Het derde deel stond in het teken van studies naar de behandeling in de latere fase van COVID-19. Ziekenhuisapotheker Roger Brüggemann en internist-infectioloog Frank van de Veerdonk in het Radboudumc deelden de eerste ervaringen van de studie naar icatibant. Daarnaast werd door Remy Mostard, longarts in het Zuyderland Medisch Centrum, het onderzoek naar tocilizumab toegelicht. Tot slot deelden longarts Leon van den Toorn en patholoog Jan von der Thüsen in het Erasmus MC nieuwe inzichten over wat de obductie van de longen van overleden COVID-19 patiënten ons leert.

Oproep: geef input

Op een speciale overzichtspagina geeft de Federatie een overzicht van lopend onderzoek en onderzoek in opzet. Mist u een onderzoek of heeft u suggesties? De wetenschapscommissie van de Federatie vraagt medisch specialisten om input te geven via een speciaal formulier op de website.

Wetenschapscommissie

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is binnen de Federatie een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. De commissie coördineert de verschillende onderzoeken die in Nederland zijn opgezet rondom de diagnostiek en behandeling van COVID-19. Het doel is om onderzoekers te ondersteunen, kennis goed en snel uit te wisselen, en samenwerkingsverbanden makkelijk op te zetten. Vooralsnog bestaat de commissie naast internisten uit ziekenhuisapothekers, longartsen, radiologen en medisch microbiologen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de nieuwe commissie.