Interview: ‘Bewegen essentieel bij preventie en herstel’

‘Bewegen speelt een grote rol als het gaat om het voorkomen van ziektes of het beperken van de gevolgen daarvan. Daar mag in de ziekenhuizen best wat meer aandacht voor komen', stelt Rienk Dekker, revalidatiearts en hoogleraar op de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het UMCG. 

De Federatie sprak met Dekker in het kader van de voorbeeldprojecten rond De Juiste zorg op de juiste plek. Dekker is één van de initiatiefnemers van het project PIE=M (Physicians Implement Exercise as Medicine). Binnen dit project werd onderzocht hoe je zorgverleners bewuster kunt maken van het nut van (meer) bewegen en hoe je dit in een ziekenhuis kunt implementeren. Het resultaat is onder meer een concreet stappenplan om het artsen makkelijker te maken om bewegen als medicijn in de klinische praktijk in te voeren.  
 
Dat niet alle artsen het nut inzien om bewegen als medicijn in te zetten, slaat Dekker niet uit het veld. ‘Tegengeluid is ook nodig om scherp te blijven en kritisch te kijken naar je eigen aanpak.’