Instemming medisch specialisten salarisverhoging umc’s

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten heeft ingestemd met de afspraak over de loonstijging voor umc-werknemers in 2023. Eind 2022 bereikten de werknemersorganisaties en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) overeenstemming over een structurele salarisverhoging van 6% op 1 januari 2023 en 4% op 1 november 2023.

In november 2021 bereikten de cao-partijen een akkoord voor een nieuwe Cao UMC, die loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. In dat akkoord werden afspraken over diverse inhoudelijke onderwerpen gemaakt, zoals over een gezond en veilig werkklimaat en positionering. Daarnaast werden loonafspraken overeengekomen voor 2021 en 2022 volgens het principe van loondifferentiatie: lagere functiegroepen kregen er in beide jaren procentueel meer bij dan hogere functiegroepen. De LAD en Federatie Medisch Specialisten vonden die afspraak belangrijk, gezien de salarisachterstand van onder andere verpleegkundigen en verzorgenden. In het akkoord spraken de partijen verder af dat in 2023 een gelijke procentuele salarisverhoging zou worden doorgevoerd voor alle functiegroepen, die minimaal de CPI-afgeleid 2022 (consumentenprijsindex) zou bedragen volgens de Prinsjesdagraming van 2022. 

Ruime meerderheid stemt in

In september vorig jaar bleek die CPI-afgeleid 11,3% te zijn. De NFU gaf aan die afspraak niet te kunnen nakomen, maar deed op 21 december 2022 uiteindelijk een bod van in totaal 10% voor alle werknemers. 95% van de medisch specialisten stemde hiermee in. Voor de specialisten die niet hebben ingestemd waren de belangrijkste redenen dat 10% niet conform de oorspronkelijke afspraak is en/of dat de ingangsdatum van de loonsverhoging op 1 november naar voren had gemoeten. Een andere reden die werd genoemd, is dat lagere functiegroepen meer salarisverhoging hadden moeten krijgen in vergelijking met de hogere groepen.

De salarisverhoging van 4% in november komt bovenop de salarisverhoging van 6%. Het gaat bovendien om een structurele salarisverhoging. Dat betekent dat de 10% verhoging doorwerkt in de jaren erna. Voor de LAD was dat een belangrijk uitgangspunt, omdat werknemers daar per saldo meer aan hebben dan bijvoorbeeld een eenmalige uitkering.

Hoe gaat het verder?

Op basis van de uitslag zal de LAD, die mede namens de Federatie Medisch Specialisten onderhandelt voor deze cao, aan de NFU doorgeven dat ze definitief instemt met de salarisafspraak. De umc’s zullen de salarisafspraken doorvoeren vanaf het januari-salaris. De huidige cao loopt nog tot eind 2023. Als eind dit jaar de onderhandelingen over een nieuwe Cao UMC starten, worden medisch specialisten zoals gebruikelijk geconsulteerd.