Instemming AMS 2022

De Federatie Medisch Specialisten, LAD en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een principeakkoord bereikt voor de AMS 2022 (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten). Van de medisch specialisten die afgelopen weken hun stem uitbrachten, kan 90% zich in het akkoord vinden. Ook een meerderheid (70%) van de ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici stemden in.

Er zijn afspraken gemaakt over een verhoging van de frequentie- en roostertoeslag, het beter naleven van de waarnemings- en afbouwregeling nachtdiensten en verbeterde faciliteiten voor vmsd’s. Na de zomer gaan de drie partijen verder in overleg om te onderhandelen over de vraag hoe de financiële ruimte uit de nieuwe Cao Ziekenhuizen wordt doorvertaald in de AMS 2023 en hoe onderwerpen als levensfase-/ generatiebeleid verder kunnen worden vormgegeven.

Afspraken

  • De frequentie- en roostertoeslagen worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 verhoogd met 0,5%.
  • De afspraken over waarnemen zijn aangescherpt. Als sprake is van frequent ziekteverzuim of van twee of meer afwezige medisch specialisten binnen de organisatorische eenheid, dan wordt direct (in plaats van na een maand) met de raad van bestuur overlegd, zodat uiterlijk drie weken daarna maatregelen worden genomen. Daarnaast is afgesproken dat de specialist die waarneemt 105% van zijn uursalaris uitbetaald krijgt als waarneemvergoeding. 
  • De afspraken over de facilitering van vmsd’s (verenigingen medisch specialisten in dienstverband) zijn geconcretiseerd. Afgesproken is dat de raad van bestuur vmsd’s faciliteert, bijvoorbeeld als het gaat om secretariële ondersteuning, vergaderfaciliteiten en scholing van vmsd-bestuurders. De kosten hiervan komen niet ten laste van het Budget Organisatorische Eenheid (BOE), maar worden gefinancierd uit de algemene middelen. 
  • Partijen hebben expliciet uitgesproken dat de waarneemregeling en afbouwregeling nachtdiensten beter moeten worden nageleefd. Om dat te stimuleren, ontwikkelen de AMS-partijen nog dit jaar een gezamenlijk plan van aanpak. 
  • De salarisafspraken die voortvloeien uit de vorige Cao Ziekenhuizen worden een-op-een overgenomen in de AMS 2022. Dit was al in oktober vorig jaar afgesproken en uitgevoerd, maar is nu ook formeel in dit akkoord opgenomen.

Lees het integrale principeakkoord

AMS 2023

Na de zomer starten de onderhandelingen over de doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen 2023-2025. Deze afspraken zijn dus nog niet in dit AMS 2022-akkoord verwerkt. De Federatie en de LAD zijn tevreden dat concrete afspraken over onderwerpen die medisch specialisten zelf hebben aangedragen, nu zwart op wit liggen.