Implementatiekaart voor telemonitoring IBD beschikbaar

De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ontwikkelden samen met de vereniging van Maag-Darm-Leverartsen de implementatiekaart Telemonitoring IBD: een praktisch hulpmiddel om thuismonitoring in te kunnen voeren in het ziekenhuis. Ruim 80.000 mensen in Nederland hebben de diagnose IBD. Telemonitoring van IBD-patiënten is een goed voorbeeld van Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Op korte termijn volgen implementatiekaarten van andere JZOJP-initiatieven.

Over de implementatiekaart

Om te starten met telemonitoring is de implementatiekaart Telemonitoring IBD ontwikkeld. De implementatiekaart beschrijft wat telemonitoring is, welke IBD-patiënten hiervan gebruik kunnen maken en wat de gevolgen zijn voor het zorgpad van de patiënt. Ook is te lezen wat de tijdsinvestering is van betrokken medisch specialisten en verpleegkundigen, en welke inspanning er verwacht wordt van de ICT-afdeling. Tot slot staat in de implementatiekaart hoe deze zorg gefinancierd kan worden.

Goede resultaten

Met telemonitoring van IBD-patiënten wordt 39% van de polibezoeken en 50% van de klinische opnames van IBD-patiënten voorkomen. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, een verzamelnaam voor verschillende vormen van chronische darmontstekingen. Door patiënten op afstand te monitoren, kan er tijdig worden ingegrepen en hoeven patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis. Dit leidt tot een hoge patiënttevredenheid en ook de therapietrouw verbetert. Zorg op de afstand is een belangrijke schakel om patiënten de beste zorg te kunnen blijven bieden, in een periode waarin de druk op medisch-specialistische zorg groot is.

Naar de implementatiekaart