Implementatiekaart Telebegeleiding COPD gepubliceerd

Samen met de longartsen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en patiëntenorganisaties ontwikkelde de Federatie Medisch Specialisten een Implementatiekaart Telebegeleiding COPD. De kaart biedt handvatten voor het invoeren van telemonitoring voor COPD-patiënten. Door deze patiënten op afstand digitaal te begeleiden in hun ziekteproces hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis.

Op de implementatiekaart staan aandachtspunten en tips voor de organisatie van telemonitoring, de ict-voorzieningen, de financiering en de tijdsinvestering. Zo is het aan te raden om een projectleider aan te stellen voor het coördineren van de organisatorische zaken. En om samen met de CMIO en de ict-afdeling een programma van (technische) eisen op te stellen.

Voordelen

De inzet van telebegeleiding kan leiden tot minder fysieke polikliniekbezoeken. Ook heeft onderzoek aangetoond dat telebegeleiding leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven en minder ziekenhuisopnames. Daarbij krijgen patiënten meer inzicht in en eigen regie op hun ziekte en kunnen zij de behandeling zelf bijsturen, ondersteund door de applicatie.

De implementatiekaart is ontwikkeld door NVALT, PFN, Vliegwielcoalitie, de NVZ en de Federatie. Tijdens het online congres '1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek' op woensdag 8 september staan we uitgebreid stil bij telemonitoring. Onder andere longarts en CMIO Paul Bresser en verpleegkundig specialist Ingrid Wegman laten zien hoe je als zorgprofessional zélf telemonitoring voor een grote groep patiënten toegankelijk kunt maken.