Is het een calamiteit, complicatie of incident?

Elke medisch specialist is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem of haar geleverde zorg. Bij een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg is het niet altijd meteen duidelijk of het een calamiteit, complicatie of incident is. Zijn de verschillen wel zo duidelijk? En als er sprake is van een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg, wat staat je als medisch specialist dan te wachten? De nieuwe animatie ‘Calamiteit, complicatie of incident?’ geeft antwoord op deze vraag.

video-play-button

Grijs gebied

Huib Cense, chirurg en voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Federatie: “Als een medisch specialist met een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst van zorg wordt geconfronteerd, registreren we dit in de aangewezen systemen en/of melden we dit aan de aangewezen personen in de instelling. Dat lijkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Het is de realiteit van ons vak dat we regelmatig geconfronteerd worden met onbedoelde gebeurtenissen of uitkomsten van zorg. En het is niet altijd eenvoudig om daar meteen een pasklaar antwoord op te hebben, eenvoudigweg omdat vaak niet meteen duidelijk is wat er precies is gebeurd.” Cense benadrukt daarbij dat ondanks de gehanteerde definities van een calamiteit, complicatie of incident sprake kan zijn van een ‘grijs’ gebied: “Daarom is het zo belangrijk dat wij hierover met elkaar in gesprek gaan, als we met een onbedoelde gebeurtenis of uitkomst te maken krijgen. Niet alleen met collega’s, maar ook vooral met de patiënt.”

Ondersteuning

De animatie is een uitbreiding op de vorig jaar gepresenteerde factsheet ‘Melden onbedoelde gebeurtenissen en uitkomsten van zorg door medisch specialisten’. In de factsheet kunnen medisch specialisten de verschillende definities nalezen, zoals die momenteel in gebruik zijn, evenals de verantwoordelijkheden binnen de instellingen en te nemen stappen. Naast de animatie en de factsheet is er een modelpresentatie voor medische staven en collectieven beschikbaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eind 2016 een brochure voor zorgaanbieders ontwikkeld: Calamiteiten melden aan de IGZ’. In deze brochure gaat de Inspectie in op het belang van het melden van calamiteiten, wanneer een calamiteit bij de inspectie gemeld moet worden en wat te doen bij twijfel. Ook wordt beschreven wie er moet melden en wat er kan gebeuren als calamiteiten niet worden gemeld.