Herziening richtlijn Urine-incontinentie

In verband met nieuwe ontwikkelingen in het veld zijn negen modules van de richtlijn over urine-incontinentie in de tweede en derde lijn herzien. De richtlijn besteedt aandacht aan diagnostiek, conservatieve behandeling, medicamenteuze behandeling, chirurgische behandeling, gemengde urine-incontinentie en urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen.

De volgende modules zijn herzien of nieuw ontwikkeld:

  • SUI en prolaps chirurgie
  • Injectie bulkmateriaal vrouwen  
  • Male sling post-prostatectomie
  • Botox bij volwassenen
  • Beta 3 receptor agonist
  • Medicamenteuze behandeling bij ouderen
  • Organisatie van zorg:
  • Samen beslissen
  • Juiste zorg op de juiste plek
  • PROMS bij zorgevaluatie

Samenwerking

De modules zijn ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), door  een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de urologen, gynaecologen, klinisch geriaters en de patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All. Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Ver-pleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysi-otherapie (in afstemming met de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)) en de Nederlandse Internisten Vereniging hebben met de richtlijn meegelezen. Het traject is ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn