Herziening richtlijn Sedatie en analgesie bij volwassenen

Op basis van de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk is de richtlijn Sedatie en analgesie bij volwassenen herzien. Deze multidisciplinaire richtlijn heeft betrekking op alle volwassen patiënten die sedatie (eventueel in combinatie met analgesie) krijgen vanwege een procedure die plaats vindt buiten het operatiekamer en buiten de intensive care. De richtlijn borgt de veiligheid van de patiënt en beschrijft de optimale sedatiezorg, waar mogelijk onderbouwd door de meest recente wetenschappelijke literatuur.

In de geactualiseerde richtlijn is aandacht voor definities, de uitvoer van sedatie en analgesie in middelen en technieken, de organisatie van zorg waaronder het team, bevoegd- en bekwaamheden, en verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van sedatie en analgesie bij volwassen patiënten buiten de OK. Voor kinderen is een aparte richtlijn in de maak en voor sedatie en analgesie bij procedures op de IC is eerder een richtlijn gepubliceerd.

De vorige richtlijn dateerde uit 2012. Door ontwikkelingen op het gebied van sedaties, het doel om de uniformiteit in verschillende zorgcontexten te vergroten en om de verantwoordelijkheden beter te beschrijven, was de oude richtlijn toe aan herziening. De richtlijn beschrijft nu niet alleen de optimale sedatiezorg, maar beschrijft ook beter de verantwoordelijkheden rondom sedaties in een bredere context dan voorheen. Zo is in de nieuwe richtlijn beschreven dat de afdeling anesthesiologie verantwoordelijk is voor de sedatiezorg binnen de kliniek.

De richtlijn is bedoeld voor professionele zorgverleners die betrokken zijn bij het verlenen of ondersteunen van sedatie en/of analgesie, zowel intra- als extramuraal en gepland als ongepland/acuut.

Samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft de richtlijn opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de cardiologen (NVVC), mdl-artsen (NVMDL), Spoedeisende hulp artsen (NVSHA), Physician Assistants (NAPA), Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM), Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) en Patiëntenfederatie Nederland. Daarnaast heeft een brede klankbordgroep input geleverd. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  

Bekijk de richtlijn