Herziening richtlijn Proctologie

Vanwege nieuwe inzichten in de literatuur was een herziening van de richtlijn Proctologie noodzakelijk. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de in de tweede- en derdelijnszorg voor patiënten met hemorroïden, fissura ani en perianale fistels.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De mogelijke onderzoeken bij anaal bloedverlies
 • De beste behandeling van Graad 1, 2, 3 en 4 symptomatische hemorroïden
 • De optimale behandeling van getromboseerde aambeien
 • De profylactische behandeling van getromboseerde hemorroïden
 • De verschillende behandelingen van perianale fistels
 • De waarde van MRI en endo-echo perianale fistels
 • De beste behandeling van anusscheurtjes
 • De wensen en verwachtingen van patiënten

Onderstaande modules zijn aangepast:  

 • Herzien: Aanvullende diagnostiek bloedverlies per anum – Indicatie voor colonoscopie
 • Vervangen: De module ‘Chirurgische behandeling perianale fistels’ is herzien en opgedeeld in twee submodules:
  • Sfinctersparende en niet-sfinctersparende procedures voor simpele perianale fistels
  • Sfinctersparende en niet-sfinctersparende procedures voor complexe perianale fistels
 • Vervangen: De module ‘Fissura ani’ is herzien en in de herziene versie opgedeeld in twee aparte modules:
  • Acute anale fissuren
  • Chronische anale fissuren

Samenwerking

De richtlijn is geactualiseerd op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de (colorectaal) chirurgen, maag-darm-leverartsen (NVMDL) en dermatologen (NVDV). Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de Patiëntenfederatie Nederland ten aanzien van samen beslissen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn