Herziening richtlijn Myositis

De richtlijn over de diagnose en behandeling van de spierziekte myositis is vernieuwd en deze maand gepubliceerd in de richtlijnendatabase. De idiopathische inflammatoire myopathieën (IIM) vormen een heterogene groep van ontstekingsziekten van dwarsgestreepte spieren die vaak tot krachtsverlies leiden. Deze herziene richtlijn vervangt de richtlijn uit 2005.

De richtlijn beschrijft vier van de meest voorkomende vormen, namelijk: dermatomyositis (DM), niet-specifieke/overlapmyositis (waaronder ook het anti-synthetase syndroom (ASS) kan worden geschaard), immuungemedieerde necrotiserende myopathie (IMNM) en inclusion-body-myositis. (IBM). Vanwege een verstoorde afweerreactie van het lichaam raken spieren ontstoken en verzwakt. Myositis is meestal op enigerlei wijze te behandelen, maar het resultaat van deze behandeling is niet altijd optimaal. Een klein percentage patiënten herstelt, maar een groot gedeelte krijgt chronische verschijnselen.

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de neurologen, reumatologen, revalidatieartsen, dermatologen, longartsen, kinderartsen, pathologen en internisten. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging Vereniging Spierziekten. Het Kennisinstituut van de Federatie medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn