Herziening richtlijn Multiple sclerose

Op basis van de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk heeft de Nederlandse Vereniging voor Neurologie het addendum over ziektemodulerende behandeling bij de richtlijn Multiple sclerose (MS) herzien. Aanleiding hiervoor waren de snelle ontwikkelingen op het gebied van ziektemodulerende therapieën. 

De herziening heeft betrekking op de volgende onderwerpen:  

  • Screening en veiligheidsmonitoring bij start en tijdens de ziektemodulerende behandeling,
  • Aan de medicamenteuze behandeling van MS werden de volgende nieuwe middelen toegevoegd: siponimod, ozanimod, ofatumumab en ponesimod, 
  • Inzet van Autologe Stamceltransplantatie is nieuw,  
  • Behandeling van MS bij zwangerschap werd geüpdate met de nieuwe middelen, 
  • Doelmatig voorschrijven van behandelingen werd toegevoegd waarbij een budget impact analyse werd toegevoegd, en
  • Medicamenteuze behandeling van loopvaardigheidsproblemen werd toegevoegd naast de niet-medicamenteuze behandeling 

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de radiologen (NVvR), revalidatieartsen (VRA), medisch microbiologen (NVMM), ziekenhuisapothekers (NVZA), gynaecologen (NVOG), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en MS-patiënten Nederland. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Bekijk de richtlijn