Herziening richtlijn Laboratoriumdetectie BRMO

Sinds het verschijnen van de richtlijn Laboratoriumdetectie BRMO zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten en methoden beschikbaar gekomen waarmee de diagnostiek verbeterd kan worden. De richtlijn is daarop aangepast. 

Deze richtlijn heeft betrekking op alle patiëntengroepen bij wie het vermoeden van een infectie met een bijzonder resistente microbacterie (BRMO) bestaat. Er wordt beschreven hoe patiëntmateriaal moet worden afgenomen, bewaard en naar het laboratorium moet worden vervoerd. Verder wordt beschreven hoe in het laboratorium de BRMO geanalyseerd kunnen worden, en hoe er gerapporteerd moet worden naar de aanvrager (huisarts of een andere medisch specialist) of het patiëntendossier. 

Samenwerking 

De richtlijn is met name bedoeld voor artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, internisten-infectioloog en medisch moleculair microbiologen. Het initiatief voor de richtlijn ligt bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie (VHIG). De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Bekijk de richtlijn