Herziening richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

Op basis van de laatste ontwikkelingen in wetenschap en praktijk zijn modules toegevoegd en geactualiseerd van de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding. Het gaat om de modules Endovasculaire trombectomie (EVT) basilaris, Valpreventieprogramma’s en Beeldvormende techniek.

Endovasculaire trombectomie (EVT) basilaris

De module gaat over de toepassing van EVT in de behandeling van patiënten na een acuut herseninfarct op basis van een occlusie van de arteria basilaris. Het onderdeel EVT werd uitgebreid met een module over de veiligheid en effectiviteit van endovasculaire behandeling bij patiënten met een herseninfarct op basis van een intracraniële occlusie van de arteria basilaris. Bij patiënten met een herseninfarct op basis van een proximale intracraniële arteriële occlusie in de voorste circulatie was reeds aangetoond dat dit veilig en effectief is.  

Valpreventieprogramma’s

De afgelopen jaren zijn er verschillende valpreventieprogramma’s ontwikkeld om de kans op vallen te verkleinen en de nadelige gevolgen van vallen te verminderen. De effectiviteit van deze programma’s was nog onduidelijk. Deze module gaat over verschillende vormen van valpreventie en de bespreekt de effectiviteit daarvan voor patiënten die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad.  

Beeldvormende techniek

De module gaat over beeldvormende technieken die kunnen worden ingezet bij patiënten met klinische verschijnselen van een herseninfarct om een intracraniële bloeding (of een andere oorzaak van de klinische verschijnselen) uit te sluiten en richting te geven aan de therapeutische strategie in de eerste uren. De module is herzien omdat er nieuwe inzichten zijn ten aanzien van de indicaties voor de verschillende beeldvormende technieken.

Samenwerking 

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is initiatiefnemer en heeft de modules ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn