Herziening richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

Deze richtlijn gaat over de acute opvang, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de richtlijn geactualiseerd. Er zijn drie modules toegevoegd over behandelopties voor revalidatie na een herseninfarct/-bloeding: de modules Non-invasieve hersenstimulatie met tDCS, Non-invasieve hersenstimulatie met rTMS en Fluoxetine. 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar non-invasieve hersenstimulatie met tDCS en rTMS. Ook patiënten vragen steeds vaker om deze behandelingen. Daarnaast laat onderzoek bij dieren zien dat fluoxetine gunstige effecten kan hebben op functionele uitkomsten na een herseninfarct en hersenbloeding. Ook bij patiënten wordt hier onderzoek naar gedaan. Uit de resultaten van de literatuuranalyse en de aanvullende overwegingen uit de praktijk heeft de werkgroep gekozen om zowel beide vormen van non-invasieve hersenstimulatie als fluoxetine af te raden ter behandeling van functioneel herstel na een herseninfarct/-bloeding. Er is momenteel nog onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van deze behandelingen.   

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse vereniging voor neurologie 9NVN) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de fysiotherapeuten, (KNGF), revalidatieartsen (VRA), spoedeisende hulp artsen (NVSHA), cardiologen (NVVC), chirurgen (NVvH), klinisch geriaters (NVKG), neurochirurgen (NVvN), radiologen (NVvR), specialisten ouderengeneeskunde (Verenso), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), ergotherapeuten (EN), logopedisten (NVLF), psychologen (NIP) en kinderneurologen (NVKN).

Bekijk de richtlijn