Herziening richtlijn Hepatocellulair carcinoom

De richtlijn Hepatocellulair carcinoom is herzien. De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten met een HCC en op volwassen patiënten met een verhoogd risico op HCC die opname in een surveillance programma behoeven.

De incidentie van levercelcarcinoom in Nederland neemt toe, tegelijk is het een relatief zeldzame tumor met circa 400-500 nieuwe gevallen per jaar. Juist in dit veld is het belangrijk om een breed gedragen richtlijn te hebben zodat de zorg zo eenduidig mogelijk en evidence based geleverd kan worden.

De oude richtlijn was niet volgens de huidige richtlijnmethodiek ontwikkeld. Met deze richtlijn is alle nieuwe literatuur op een transparante manier opgenomen in de aanbevelingen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Surveillance
  • Diagnostiseren
  • Stereotactische radiotherapie
  • Palliatieve systeemtherapie
  • Radioembolisatie
  • Chirurgie
  • Follow-up
  • Nazorg

Thuisartsteksten bij deze richtlijn zijn nog in ontwikkeling.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Leverpatiëntenvereniging, internisten (NIV), chirurgen (NVvH), nucleair geneeskundigen (NVNG), psychiaters (NVvP), radiologen (NVvR) en radiotherapeuten (NVRO). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de richtlijn