Herziening modules Otitis externa en Otitis media

Twee modules van de richtlijn Otitis externa zijn geactualiseerd. Het gaat om de modules Topische behandeling Otitis Externa en Chirurgie chronische Otitis Externa. Daarnaast is binnen de richtlijn Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn de module Medicamenteus ACMOM herzien.  

Otitis externa

De herziene richtlijnmodule Topische behandeling Otitis Externa richt zich op de keuze van het type oordruppels, de toedieningswijze en behandelduur bij acute otitis externa, evenals het beleid in het geval van therapieresistente otitis externa in volwassen patiënten. Onder meer is deze module uitgebreid met een aanbeveling over de duur van de behandeling, aanbevelingen over de toediening van medicatie en aanbevelingen over de strategie bij therapieresistentie.  

De richtlijnmodule Chirurgie chronische Otitis Externa richt zich op de plaats van chirurgische behandeling van chronische otitis externa bij volwassen patiënten.

De modules Duur behandeling, Toediening medicatie en Strategie therapieresistentie zijn vervallen, omdat deze modules geen knelpunt meer zijn in de huidige praktijk. Alle relevante informatie uit deze modules is opgenomen in de herziene module Topische behandeling Otitis Externa.

Bekijk de modules:

Bekijk ook:

Otitis media bij kinderen in de tweede lijn - Medicamenteus ACMOM

Deze module is onderdeel van een versnellingsprogramma dat tot doel heeft om een aantal geselecteerde afgeronde doelmatigheidsstudies versneld te duiden en waar nodig op te nemen in richtlijnen. De module heeft betrekking op de groep kinderen met (recidiverende) acute looporen bij een open trommelvlies of een acute chronische mucosale otitis media (ACMOM, chronisch loopoor). De drie in Nederland meest toegepaste behandelingen bij deze patiënten worden onderling vergeleken: oordruppels met antibiotica plus ontstekingsremmer (corticosteroïden), systemische antibiotica en een afwachtend beleid. De uitgangsvraag en bijbehorende zoekvraag zijn aangepast. De module richt zich niet alleen op lokale versus orale antibiotica, maar ook het afwachtende beleid is meegenomen. De drie in Nederland meest toegepaste behandelingen komen expliciet terug in de aanbevelingen.  

Bekijk de module

Samenwerking 

De richtlijnmodules over Otitis externa zijn herzien op Initiatief van het richtlijncluster Otologie, in samenwerking met kno-artsen (NVKNO) en medisch microbiologen (NVMM). De module over Otitis media is herzien vanuit het versnellingsprogramma, in samenwerking met kno-artsen (NVKNO) en medisch microbiologen (NVMM). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).