Herziene richtlijn Koorts bij kinderen op de spoedeisende hulp

De richtlijn Koorts bij kinderen op de spoedeisende hulp is geactualiseerd. In de herziene richtlijn is er een grotere rol voor predictiemodellen om de kans op ernstige infecties in te schatten en worden nieuwe diagnostische technieken besproken.  

Jaarlijks komen er zo’n 150.000 kinderen langs op de spoedeisende hulp vanwege koorts. Het merendeel van deze kinderen heeft een virale infectie die meestal vanzelf overgaat. Zoals een verkoudheid of oorontsteking. Bij 10 tot 15% gaat het om een ernstige (bacteriële) infectie zoals een longontsteking of een nierbekkenontsteking. Een kleiner deel (0,03 tot 1%) heeft te maken met een invasieve bacteriële infectie (IBI) zoals sepsis of meningitis. In die gevallen is het extra belangrijk tijdig en adequaat te handelen; een te late herkenning kan fatale gevolgen hebben.  

Welke informatie is herzien? 

Om die reden was het belangrijk om de verouderde richtlijn Koorts bij kinderen op de spoedeisende hulp te herzien. Een aantal onderdelen was niet meer actueel. Verder zijn er nieuwe diagnostische technieken beschikbaar die mogelijk bruikbaar zijn voor de beoordeling van het kind met koorts. Daarnaast was nieuwe literatuur beschikbaar waarmee de richtlijn is herzien, zodat zorgverleners in de tweede en derde lijn bij de opvang van het kind met koorts betere zorg kunnen bieden. 

In de geactualiseerde versie is er een grotere rol voor predictiemodellen en biomarkers (om de kans op ernstige infecties beter in te schatten. Ook wordt de toepassing en plaatsbepaling van nieuwere diagnostische technieken in de klinische praktijk besproken, zoals procalcitonine (PCT) en point-of-care ultrasound (POCUS). De herziene richtlijn is wat conservatiever in het beleid ten aanzien van bloedkweek en liquoronderzoek.  

Samenwerking 

De richtlijn is herzien op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

Bekijk de richtlijn