Herziene modules in richtlijn Gastro-enterologische chirurgie

Binnen het cluster Gastro-enterologische chirurgie (GE-chirurgie) zijn vijf modules herzien. Modules van de richtlijnen Acute appendicitis en Galsteenlijden zijn geüpdatet op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis. 

Verschillende keten-zorgpartners gaven aan dat vijf modules in de richtlijnen Acute appendicitis en Galsteenlijden niet meer up-to-date waren. Daarom zijn deze herzien op basis van nieuwe wetenschappelijke informatie.

Herzieningen richtlijn Acute appendicitis

De richtlijn Acute appendicitis is voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met acute appendicitis, zowel bij kinderen als bij volwassenen. In de richtlijn komen onder andere aanbevolen onderzoeken en mogelijke behandelingen aan bod. Er is één module aangepast:  

 • 3.2 Behandeling van simpele appendicitis bij volwassenen 
  De module over de behandeling van simpele appendicitis bij volwassenen is herzien op basis van nieuw wetenschappelijke bewijs. Er zijn vier gerandomiseerde studies toegevoegd aan de literatuuranalyse. Daarnaast zijn de aanbevelingen uitgebreid en van een aantal tekstuele wijzigingen voorzien.    

Herzieningen richtlijn Galsteenlijden

De richtlijn Galsteenlijden is voor alle zorgverleners die te maken hebben met zorg voor patiënten met galsteenlijden. De huidige maatstaven voor de beste zorg voor deze patiënten worden op een rij gezet. De volgende modules zijn aangepast:  

 • 2.2.3 Galsteenlijden bij gewichtsverlies  
  Er zijn 11 gerandomiseerde studies toegevoegd aan de literatuuranalyse. Deze vervangen de observationele studies in de vorige module. Daarnaast is de literatuur beoordeeld met de GRADE-methodiek en zijn de aanbevelingen gewijzigd.  
 • 3.1 Diagnostiek bij cholecystolithiasis
  Er is literatuuronderzoek uitgevoerd naar de optimale diagnostische modaliteit voor het aantonen en uitsluiten van cholecystolithiasis. Hierbij zijn alle submodules vervangen door één overkoepelende module. De literatuur is beoordeeld met de GRADE-methodiek en er zijn nieuwe aanbevelingen opgesteld.
 • 4.1 Diagnostiek bij choledocholithiasis
  Er is literatuuronderzoek uitgevoerd naar de optimale diagnostische modaliteit voor het aantonen en uitsluiten van choledocholithiasis. Hierbij zijn alle submodules vervangen door één overkoepelende module. De literatuur is beoordeeld met de GRADE-methodiek en de aanbevelingen zijn opnieuw opgesteld.
 • 7. Behandeling van acute, biliaire pancreatitis
  Er is onderzocht of alle patiënten met acute biliaire pancreatitis een ERC met papillotomie moeten ondergaan in de vroege fase. De observationele studies uit de vorige module zijn uitgesloten en er is één gerandomiseerde studie toegevoegd, naast de bestaande systematische review. De aanbevelingen zijn inhoudelijk en tekstueel gewijzigd.  

Samenwerking

De herziene modules zijn ontwikkeld op initiatief van het cluster GE-chirurgie. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

Bekijk de modules: