Herziene module Aanvullende diagnostiek gehoorverlies

In de richtlijn Perceptieve slechthorendheid bij volwassenen is een module herzien: Aanvullende diagnostiek gehoorverlies. In de module wordt onder andere aanbevolen een DOH-protocol te overwegen.

In de module Aanvullende diagnostiek gehoorverlies lees je wanneer aanvullende diagnostiek nodig is bij asymmetrisch perceptief gehoorverlies. We raden aan om een DOH-protocol te overwegen als criterium voor het aanvragen van een MRI. Deze module is herzien als onderdeel van het Versnellingsprogramma duidingen evaluatieonderzoek, een initiatief van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Het doel van dit programma was om een aantal geselecteerde, afgeronde doelmatigheidsstudies te evalueren en waar nodig op te nemen in richtlijnen.

De uitgangsvraag en bijbehorende zoekvraag zijn aangepast. De module was oorspronkelijk gebaseerd op expert opinion, maar door deze herziening is de module nu bijgewerkt naar de huidige stand van zowel de wetenschap als de praktijk. Het overwegen van een DOH-protocol was eerder nog niet opgenomen in een aanbeveling.

Samenwerking

De module is ontwikkeld op initiatief van het Versnellingsprogramma duidingen evaluatieonderzoek, onderdeel van het jaarplan Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde (NVKNO), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) en Stichting Hoormij. NVVS hebben meegewerkt aan het herzien van de module. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van ZE&GG en ZonMw.

Bekijk de richtlijn