Herzien: factsheet financiering juiste zorg op de juiste plek

Het overzicht met financieringsmogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek is geactualiseerd. Zo is de optie van een zogenoemde facultatieve prestatie toegevoegd. Met een facultatieve prestatie kunnen zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars afspraken maken over initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc's, zoals initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plek. De factsheet van de Federatie en de NVZ verwijst onder andere naar een overzicht van goedgekeurde facultatieve prestaties die als voorbeeld kunnen dienen.

Het realiseren van initiatieven voor juiste zorg op de juiste plek brengt kosten met zich mee. Denk aan kosten voor projectuitvoering of investeringen in technologie. In de factsheet is per optie uitgelegd waar en wanneer subsidieaanvragen gedaan kunnen worden en waar zorgaanbieders meer informatie vinden. Zo heeft de NZa naast de facultatieve prestatie een specifieke beleidsregel waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars innovatieve zorgprestaties kunnen financieren. Daarnaast wijst de factsheet op de zogenaamde ‘transformatiegelden’. Voor de looptijd van het Hoofdlijnenakkoord is €425 miljoen beschikbaar gesteld. Zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg kunnen via de grootste zorgverzekeraar in de regio een beroep op deze gelden doen. Bij ZonMw kunnen medisch specialisten diverse vouchers en subsidies aanvragen.

Meerjarencontracten

Verder wijzen de Federatie en de NVZ op de mogelijkheid om juiste zorg op de juiste plek te bekostigen vanuit de reguliere contracten. Meerjarige afspraken met de zorgverzekeraar kunnen zorgen voor financiële stabiliteit, waardoor het ziekenhuis zich kan focussen op de transitie naar de juiste zorg op de juiste plek.

Congres ‘1001 Voorbeelden’

Tijdens het online geaccrediteerde congres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’ op 8 september staan we uitgebreid stil bij de financiering van juiste zorg op de juiste plek. Zo geeft cardioloog en bestuurder van het Nederlands Hart Netwerk Lukas Dekker antwoord op de vraag: ‘Wie betaalt netwerkgeneeskunde?’ Het Nederlands Hart Netwerk doet onderzoek naar verschillende bekostigingsstructuren. Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen?


Download de factsheet Financieringsmogelijkheden Juiste zorg op de juiste plek