Handvatten voor duurzame samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen

Marcel Daniëls van de Federatie Medisch Specialisten en Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben op woensdag 18 september de Handreiking ‘Implementatie juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg. Medisch specialisten en huisartsen geven met deze handreiking concrete handvatten om te komen tot duurzame samenwerking. Minister Bruins: ‘Ik vind het een origineel idee van medisch specialisten en huisartsen om praktische handvatten te ontwikkelen om samenwerking te bevorderen. Dat is altijd goed. Ik leg een stapel exemplaren op mijn tafel en elke huisarts of specialist die ik over de vloer krijg geef ik er eentje mee.’

Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, ziet medisch specialisten en huisartsen steeds vaker afspraken maken om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te geven: ‘Deze handreiking helpt om die afspraken handen en voeten te geven. Door de juiste zorg op de juiste plek te bieden, proberen we het optimale voor de patiënt te bereiken. En hiermee helpen we de grote uitdagingen in de zorg zoals oplopende personeelstekorten, het groeiend aantal chronische patiënten en de druk op het budget het hoofd te bieden.’ Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging: ‘Gezamenlijk zetten we in op het stimuleren van de juiste zorg op de juiste plek, in een samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. De beweging van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ gaat verder dan alleen het verplaatsen van zorg over de lijnen heen. Als er zorg verplaatst wordt dan moeten er wel de financiële middelen, artsen en het benodigde personeel zijn om de patiënt kwalitatief goede zorg te bieden.’

Handreiking

De nieuwe Handreiking ‘Implementatie juiste zorg op de juiste plek' is een vervolg op de Handreiking ‘Substitutie van zorg’ van de Federatie en LHV uit 2017. Aanleiding was dat er onder huisartsen en medisch specialisten behoefte bleek te bestaan aan handvatten en concreet uitgewerkte adviezen over het opzetten van projecten die ‘juiste zorg op de juiste plek’ bewerkstelligen, inclusief een format voor een projectplan en rekenvoorbeelden.
Een medisch specialist en een huisarts kunnen met de handreiking bijvoorbeeld samen een plan maken. Het document bevat een stappenplan om een project van idee tot uitvoering te brengen en een format voor een projectplan. De handreiking helpt in kaart te brengen welke kosten en investeringen nodig zijn. En wat de te verwachten resultaten zijn, zowel kwalitatief als financieel. Met deze gegevens kunnen de zorgverleners vervolgens gemakkelijker met de zorgverzekeraar overleggen over de vergoeding.

Meer tijd voor de patiënt

Goede samenwerking komt lokaal en regionaal tot stand als huisartsen en medisch specialisten elkaar vinden in de gedeelde behoefte om zorg gezamenlijk op te pakken. Niet alleen voor dat onderlinge overleg, óók voor het contact met de patiënt moet dan wel voldoende tijd beschikbaar zijn. Hierin kan de handreiking helpen. Kalsbeek: ‘Uit diverse projecten blijkt dat ‘meer tijd voor de patiënt’ in de spreekkamer een belangrijk vehikel voor huisartsen is om de steeds complexere zorgvragen goed te kunnen bespreken. De huisarts kan daardoor beter onderzoeken wat de onderliggende zorgvraag is en daarop – samen met de patiënt – beslissen wat een passende oplossing is. Daarnaast leidt ‘meer tijd voor de patiënt’ ook tot een betere kwaliteit, juistere en minder verwijzingen. Ofwel tot de juiste zorg op de juiste plek.’ Daniëls: ‘Goede en werkzame praktijkvoorbeelden vormen de basis van de handreiking. We hebben gemerkt dat het werkplezier van zowel de medisch specialist als de huisarts toeneemt, en ook dat draagt bij aan goede patiëntenzorg.’

Netwerkgeneeskunde

De handreiking helpt medisch specialisten en huisartsen om een netwerk te vormen rondom patiënten. Netwerkgeneeskunde is volgens de Federatie Medisch Specialisten een goede, zo niet de beste manier om juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Medisch specialisten werken al in netwerken binnen het ziekenhuis: met collegae, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, etc. maar zij doen dat ook met collegae in andere ziekenhuizen. En samenwerken in netwerken buiten het ziekenhuis, met huisartsen, wijkverpleging, paramedici, etc begint op gang te komen.

(foto bij bericht in nieuwsoverzicht: Medisch Contact/Phil Nijhuis)