Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie

De handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie is gepubliceerd door de NVZ en de Federatie Medisch Specialisten. De twee organisaties vinden het essentieel dat zorgprofessionals zich houden aan de geldende regels voor financiële relaties met de industrie. Er is daarom gezamenlijk een handreiking ontwikkeld om de governance van deze financiële relaties te ondersteunen. Met deze governance wordt een wederzijdse transparantie tussen ziekenhuis en zorgprofessionals gerealiseerd. 

Hoofdlijnen

Zowel raden van bestuur als zorgprofessionals krijgen door de aanbevolen acties inzicht in de financiële stromen in eigen huis, waardoor zij hier sturing aan kunnen geven. Deze sturing vindt plaats op basis van interne afspraken en een heldere procesinrichting.   
De handreiking bevat ook concrete adviezen om tot wederzijds inzicht in financiële stromen te komen en een integraal integriteitsbeleid te implementeren. Bovendien wordt een aantal goede praktijkvoorbeelden beschreven zoals de rol van inkoop bij het proces en het gebruik inkoopvoorwaarden. Daarnaast wordt een voorbeeldverklaring van nevenwerkzaamheden en -inkomsten toegevoegd voor alle leden van de medische staf, dus voor zowel vrij beroepsbeoefenaren als voor medisch specialisten in dienstverband. 

Download de handreiking