Gewijzigde registratieregels per 1 januari 2023

Medisch specialisten moeten per 1 januari 2023 rekening houden met een aantal gewijzigde registratieregels. Zo kunnen medisch specialisten vanaf volgend jaar onder bepaalde voorwaarden telemonitoring en expertiseadvies registreren. Beide registratiewijzigingen geven medisch specialisten meer mogelijkheden om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. De Federatie Medisch Specialisten heeft alle registratieregels opgenomen in de Registratiewijzer 2023.

NZa-regelgeving maakt vanaf 2023 het registreren en declareren van telemonitoring vanuit een specialisme- en/of specifiek ziektebeeld in de tweede lijn mogelijk. Daarnaast kunnen medisch specialisten het vragen van advies aan collega’s in expertisecentra registreren. Dit advies draagt bij aan het voorkomen van onnodige doorverwijzingen en het gerichter doorverwijzen van patiënten aan de juiste zorgverleners. Vooral voor patiënten met een zeldzame aandoening is dit van belang, omdat zij nu vaak diverse specialisten zien voordat de juiste diagnose gesteld wordt.