Handreiking Telemonitoring gepubliceerd

Vanaf 2023 kan telemonitoring zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden. Hierdoor krijgen medisch specialisten meer mogelijkheden om met digitale zorg de juiste zorg op de juiste plek te leveren en passende zorg te optimaliseren. In de nieuwe handreiking Telemonitoring staat op welke manier en onder welke voorwaarden medisch specialisten telemonitoring kunnen registreren.

Het gaat om het registreren van telemonitoring die wordt ingezet vanuit een specialisme- en/of specifiek ziektebeeld in de tweede lijn en in een extramurale setting. Het gaat specifiek niet om telemonitoring die wordt ingezet om patiënten eerder te ontslaan. Telemonitoring kan als zorgactiviteit maximaal één keer per 120 dagen geregistreerd worden. Bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen kan per aandoening worden geregistreerd, mits het hierbij gaat om verschillende parameters of meetwaarden. 

Samen beslissen 

Door telemonitoring kan een chronische patiënt op afstand gemonitord worden. Daardoor zijn er vaak minder controle-afspraken nodig en hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis. Verder kan telemonitoring bijdragen aan meer ziekte-inzicht en regie bij patiënten (en hun mantelzorgers). Volgens de Federatie Medisch Specialisten moet digitale zorg een vast onderdeel zijn van het reguliere zorgproces, maar is het aan de patiënt en de medisch specialist om samen te beslissen of digitale zorg mogelijk is. Niet elke medische zorgvraag is geschikt voor een digitale benadering en niet iedere patiënt is in staat om de digitale mogelijkheden te benutten. 

Implementatiekaarten

Deze handreiking is opgesteld door de Federatie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in afstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en is bedoeld als een aanvulling op de officiële NZa-regelgeving. Deze handreiking draagt bij aan de ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Om telemonitoring te stimuleren, ontwikkelden de Federatie en de NVZ de afgelopen jaren diverse implementatiekaarten, onder andere voor telemonitoring bij COPD, hartfalen en IBD. 

Bekijk de handreiking Telemonitoring