Gepubliceerd: e-magazine SKMS

Met Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) worden maatschappelijk relevante projecten opgezet die de medisch-specialistische zorg steeds verder verbeteren. Sinds de oprichting van SKMS zijn meer dan duizend projecten afgerond. In de eerste editie van het SKMS e-magazine lees je hoe medisch specialisten, patiënten en ketenpartners zoals huisartsen, verpleegkundigen hierin samenwerken en welke concrete resultaten dit oplevert. 

In vijf interviews vertellen medisch specialisten en een huisarts over projecten op het gebied van advance care planning, pijn op de borst, psoriasis, multimorbiditeit en stoppen met roken. Daarnaast is er aandacht voor de inzet van kwaliteitsgelden voor projecten rondom COVID-19, zoals de oncologische zorg ten tijde van de pandemie en het verzamelen van relevante COVID-19 data voor verpleegafdelingen. Verder schetst het magazine onze visie op kwaliteitsbeleid en de uitwerking daarvan in de kwaliteitscyclus.  

Het magazine verschijnt twee keer per jaar en wordt verspreid onder medisch specialisten en ketenpartijen in de zorg.

Lees het magazine