Genomineerden Patiëntveiligheid Award 2011 bekend

Het VMS Veiligheidsprogramma heeft de drie genomineerden voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011 bekend gemaakt. Dit jaar kiest het publiek de winnaar. De partners van het VMS Veiligheidsprogramma organiseren deze jaarlijkse uitreiking van de Award voor toonaangevende initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid. De drie genomineerden zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis en het Vlietland Ziekenhuis.

Uit 27 inzendingen kon het VMS Veiligheidsprogramma drie genomineerden kiezen. “De keuze is gevallen op drie initiatieven die goed meetbaar zijn en waar daadwerkelijk sprake is van reductie van schade. ” Nu is de eer aan het publiek om te kiezen voor het beste initiatief.

Genomineerden op een rij

Het projectteam van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht heeft de gestandaardiseerde mortaliteitscijfers (HSMR) gebruikt als motor voor kwaliteitsverbetering. Na dossieronderzoek bij overleden patiënten werd met behulp van de IHI Global Trigger Tool gekeken wat de top 5 was van de meest voorkomende en ernstige risico’s op patiënt schade. Twee onderwerpen uit deze top 5 sluiten aan bij de landelijke VMS thema’s, namelijk de Vitaal bedreigde patiënt en Ernstige sepsis. Opvallend is de significante afname van mortaliteit die sinds de invoering van het spoed interventie systeem (sinds 2007) en de implementatie van het ernstige sepsisprotocol (sinds 2010) zijn behaald.

Het in Helmond heeft met het project MOVe (Medicatie bij Opname Verifiëren) op zeer zorgvuldige wijze het onderwerp medicatieverificatie opgepakt. Gestart is met een prospectieve risicoanalyse van het proces rondom ziekenhuisopname van de electieve operatieve patiënten. Dit heeft geleid tot een aantal contextspecifieke aanbevelingen die gekoppeld zijn aan bestaande voorschriften en richtlijnen rond dit onderwerp. Vervolgens is een pilot uitgevoerd waarbij de apothekersassistente verantwoordelijk was voor het verifiëren van medicatiegegevens bij 64 patiënten tijdens het preoperatief spreekuur. Bij 38 patiënten werden in totaal 55 discrepanties ontdekt. Het bijzondere is dat het projectteam een totaaloverzicht heeft gemaakt door te kijken naar de aanwezige risico’s in het proces, patiënttevredenheid en dat er een businesscase is gemaakt om de haalbaarheid, van het invoeren van de verandering in het gehele ziekenhuis, te onderbouwen.

Het in Schiedam is twee jaar geleden gestart met de invoering van stoplichtborden (time-out) voor verpleegkundigen. Op vaste tijden van de dag komen verpleegkundigen bij elkaar en geven met de stoplichtkleuren aan of zij de hoeveelheid patiënten die zij verplegen nog als veilig ervaren. Bij groen kunnen er patiënten bij, bij geel kunnen er binnen een uur weer patiënten bij en bij rood kan dat niet en is er hulp gewenst. Invoering van de borden heeft geleid tot minder uitval van verpleegkundigen doordat de invloed op de instroom van nieuwe patiënten is toegenomen en een betere inschatting van de zorgvraag is ontstaan. De samenwerking binnen maar ook tussen afdelingen is verbeterd en heeft geleid tot nieuwe veiligheidsinitiatieven.

Winnaar bekend op donderdag 17 november

Op 17 november wordt de winnaar van de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011, gekozen door het publiek bekend gemaakt. De winnaar krijgt op 17 november de jaarlijkse Award uitgereikt. Naast de award ontvangt de winnaar een uniek werkbezoek aan een organisatie buiten de zorg waar veiligheid topprioriteit is en er parallellen zijn te leggen met de ziekenhuiszorg. Op de website van VMSzorg kan het publiek vanaf 20 oktober een stem op hun favoriet uitbrengen.

Meer informatie?

Meer informatie over de Nationale Patiëntveiligheid Award is te verkrijgen bij Georgette Lageman, 030-2739 444, helpdesk@vmszorg.nl.

Het VMS Veiligheidsprogramma ondersteunt 93 deelnemende ziekenhuizen om de risico’s op onbedoelde vermijdbare schade bij patiënten optimaal te kunnen beheersen. Dit houdt in dat per 31 december 2012 alle ziekenhuizen geaccrediteerd zijn en/of een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem hebben en een aanzienlijke reductie hebben behaald op de onbedoelde vermijdbare schade op tien risicogebieden.

Het VMS Veiligheidsprogramma loopt van januari 2008 tot december 2012. Het Programma is een initiatief van: NVZ vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).