Catharina Ziekenhuis winnaar Nationale Patiëntveiligheid Award 2012

Het Catharina Ziekenhuis heeft de Nationale Patiëntveiligheid Award 2012 gewonnen. Het Eindhovense ziekenhuis kreeg de prijs voor het project ‘In het geweer tegen medicatiefouten: implementatie en borging van een medicatie-VMS’.

Medicatie is een kwetsbaar punt als het gaat om vermijdbare schade in ziekenhuizen. Het Catharina Ziekenhuis heeft een systeem ontwikkeld waarmee in het hele ziekenhuis medicatieveiligheid goed in de gaten te houden is. Alle losse initiatieven zijn hierin geïntegreerd en worden regelmatig gecheckt en geëvalueerd. Omdat voor een integrale aanpak is gekozen, vinden er minder fouten plaats bij de overdracht tussen de verschillende afdelingen.

Centraal in het medicatie-VMS staan de medicatieveiligheidsrondes. Hierbij ondersteunt de apotheek de verpleegafdelingen bij het opsporen van risico’s op fouten. Ook de voor de meeste ziekenhuizen nog lastige landelijke veiligheidsthema’s Medicatieverificatie en High risk medicatie zijn in dit veiligheidsmanagementsysteem opgenomen. Enthousiasme was er bij de juryleden onder voorzitterschap van NPCF directeur Wilna Wind ook voor het feit dat het aspect ‘cultuur’ aandacht kreeg en voor de link die het project heeft met de apotheken buiten het ziekenhuis.

Andere genomineerden: Maasstad Ziekenhuis en Isala Klinieken

Naast het Catharina Ziekenhuis waren ook het Maasstad Ziekenhuis en de Isala klinieken uit Zwolle genomineerd.

Isala klinieken in Zwolle kreeg de nominatie voor ‘Implementatie van een Veiligheidsmanagementsysteem’. Een compleet ziekenhuis dat zich kandidaat stelde, dat hadden de juryleden nog niet eerder meegemaakt. Aan het einde van het jaar verwacht 90 procent van de ziekenhuizen een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem te hebben ingevoerd. De Isala klinieken hadden dat in februari van dit jaar al. De juryleden zijn onder de indruk van de goede borging en noemde het Zwolse ziekenhuis een ‘best practice’. Het feit dat de patiënt is betrokken in het werken aan veiligheid spreekt de jury zeer aan. Overtuigend bewezen vond de jury dat risico’s door de Isala Klinieken in kaart kunnen worden gebracht, en dat het ziekenhuis al toe is aan een volgende stap.

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam was genomineerd voor een initiatief om nierschade te voorkomen bij patiënten die een onderzoek met jodiumhoudende contrastvloeistof ondergaan. Contrastvloeistof wordt vaak gebruikt bij onderzoeken met een CT-scan, MRI-scan, of bij hartcatheterisatie. In het Maasstad ziekenhuis is een speciale polikliniek contrastnefropathie geopend om het risico op nierschade door contrast te beperken. Patiënten worden allemaal gescreend en als zij een verhoogd risico blijken te hebben, krijgen ze maatregelen voorgeschreven ter voorkoming van nierschade. Het ziekenhuis doet aanvullend ook urineonderzoek bij patiënten en spoor zo ook preventief nierschade op.

Aansprekend vond de jury dat binnen het project taken zijn overgedragen van de medisch specialist naar de gespecialiseerde verpleegkundige. Een taakherschikking die vaker van de jury mag gebeuren als dat zowel gezondheidswinst voor de patiënt oplevert als een besparing voor de maatschappij.

Over de Patientveiligheid Award

De Nationale Patiëntveiligheid Award is een initiatief van de partners van het VMS Veiligheidsprogramma: NVZ vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Orde van Medisch Specialisten en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De Patiëntveiligheid Award 2012 werd uitgereikt tijdens het slotcongres van het VMS Veiligheidsprogramma in de Van Nelle ontwerpfabriek in Rotterdam. Het is de laatste Award omdat het VMS Veiligheidsprogramma na 5 jaar officieel stopt op 31 december.